Madsen Läkarpraktik AB

Hälsoundersökningar


Vi tillhandahåller följande undersökningar:

 • Körkort inom olika klasser
 • Dykerimedicin/dykcertifikat, även för yrkesverksamma dykare
 • Rök, kemdykning
 • Sjöfolksintyg
 • Joniserande strålning
 • Härdplast
 • Höghöjdsarbete (mast/stolp-arbete) inkl arbets-EKG
 • Adoptionsintyg
 • Intyg vid personförsäkring
 • Friskintyg och tjänstbarhetsintyg av olika slag
 • Nyanställningsundersökningar
 • Förstadagsintyg
 • Försäkringsintyg
 • Arbetsförmågebedömningar
 • Lungfunktionsmätningar
 • Hälsoprofiler
 • Ergonomi på arbetsplatsen
 • Utredning av belastningsskador
 • Drogtester
 • Blodprovstagning t.ex prostataprover, ämnesomsättningsprover m.fl.
 • Hälsoundersökningar för skift/nattarbetare

 

Vi är certifierade att utföra alla förekommande lagstadgade hälsokontroller enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningar.

Tränar du regelbundet, kanske också tävlar? Då kanske du också är intresserad av att göra en hjärtundersökning med arbets-EKG inför nästa lopp!