Madsen Läkarpraktik AB

Specialister

Specialister finns inom:

 • Allmänmedicin och företagshälsovård
 • ÖNH-sjukdomar
 • Röstrubbningar
 • Hörselsrubbningar,
 • Invärtesmedicin
 • Allergisjukdomar
 • Hjärtsjukdomar
 • Hudsjukdomar
 • Gynekologi
 • Fosterdiagnostik